Väitös taidekasvatuksen alalta: TaM Tomi Dufva

2018-05-18 12:00:00 2018-05-18 14:00:00 Europe/Helsinki Väitös taidekasvatuksen alalta: TaM Tomi Dufva Taidekasvatus post-digitaalisella aikakaudella: kokemuksellinen ymmärtäminen luovan ohjelmoinnin avulla http://ceremonyweek.aalto.fi/fi/midcom-permalink-1e830c5144dd8c230c511e8927dcd4efe6b267b267b Konemiehentie 2, 02150, Espoo

Taidekasvatus post-digitaalisella aikakaudella: kokemuksellinen ymmärtäminen luovan ohjelmoinnin avulla

18.05.2018 / 12:00 - 14:00
Aalto-yliopisto, T2-sali, Tietotekniikan talo, Konemiehentie 2, 02150, Espoo, FI

TaM Tomi Dufva esittää tarkastettavaksi väitöskirjansa Art education in the post-digital era: Experiential construction of knowledge through creative coding. perjantaina 18. toukokuuta 2018.

Vastaväittäjä: PhD Aaron Knochel, Pennsylvania State University
Kustos: professori Helena Sederholm, Aalto-yliopiston taiteen laitos

Keskustelu käydään englanniksi.

Lisätietoa väitöksestä:

Tomi Dufva tutkii väitöskirjassaan digitaalisuuden yleistymisen myötä nousseita kysymyksiä digitaalisuuden asemasta nyky-yhteiskunnassa. Erityisessä keskiössä ovat taidekasvatuksen rooli ja mahdollisuudet herättää kriittistä ymmärrystä digitaalisuuden asemasta ja rakenteista. Dufvan tutkimus esittää luovaa ohjelmointia taidekasvatuksellisena menetelmänä käsittää digitaalisuutta sekä saavuttaa siitä omakohtaista tietoa.

Väitöskirjan ensisijaisina tutkimusmenetelminä ovat fenomenologinen, etnografinen sekä teoreettinen tutkimus. Tutkimuksen poikkitieteellisen luonteen vuoksi tutkimusmateriaali koostuu niin taiteen, taidekasvatuksen, filosofian, käsityökasvatuksen kuin teknologian kirjallisuudesta.
Dufva tuo väitöskirjassaan esiin kolme tutkimustulosta, joilla on sekä teoreettisia että käytännöllisiä seuraamuksia. Ensimmäisenä Dufva esittää tarvetta ymmärtää digitaalinen teknologia ja erityisesti ohjelmoinnin opettaminen nykyistä laajemmasta perspektiivistä käsin. Toiseksi Dufva tuo esiin tarpeen käsittää digitaalisuutta kokemuksellisesti ja kehollisesti. Dufva käyttää käsitettä digi-grasping, joka viittaa monitahoisten ja punoutuneiden digitaalisten prosessien laajempaan ymmärtämiseen. Kolmanneksi Dufva ehdottaa väitöskirjassaan, että luova ohjelmointi voi toimia hyödyllisenä menetelmänä taidekasvatuksessa ja auttaa digitaalisuuden kriittisessä ymmärtämisessä.

Tervetuloa!

Väitöskirja on esillä Aalto-yliopiston Learning Hub Arabiassa, Hämeentie 135 C, 5. krs, huone 570 viimeistään 10 päivää ennen väitöstilaisuutta.