Väitös tietotekniikan alalta, DI Janne Korhonen

2018-06-14 12:00:00 2018-06-14 23:59:52 Europe/Helsinki Väitös tietotekniikan alalta, DI Janne Korhonen Digiaika haastaa IT-johtamisen http://ceremonyweek.aalto.fi/fi/midcom-permalink-1e851dce48c0d5051dc11e885a0032ff1804e474e47 Maarintie 8, 02150, Espoo

Digiaika haastaa IT-johtamisen

14.06.2018 / 12:00
Luentosali TU1, Maarintie 8, 02150, Espoo, FI

Diplomi-insinööri Janne Korhonen väittelee torstaina 14.6.2018 klo 12 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa. Väitöskirjassa "Enterprise transformation capability for the digital era: Demands for organizations and CIOs" tutkittiin tietohallintojohtajan kyvykkyyden osuutta organisaation muutoskyvyssä. Organisaation muutoskyky operationalisoitiin moniulotteisena ja monitasoisena konstruktina, jota mitattiin kyselytutkimuksen kautta.

Tutkimus valottaa haasteita, joita turbulentti digiaika asettaa tietohallintojohtajalle. Muutos yhä monimutkaisemmassa digitaalisessa toimintaympäristössä edellyttää dynaamista strategista uudelleenpositiointia, transformatiivista muutosta, liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteistyötä, strategista henkilöstöhallintoa ja kollaboratiivista kulttuuria. Tietohallintojohtajalla on keskeinen asema ekosysteemisen IT-kyvykkyyden rakentamisessa organisaatioon joko mahdollistavassa tai strategisessa roolissa. Digitaalisen johtamisen täytyy olla riittävällä tasolla: kyvykäs harkitsevaan päätöksentekoon yhä epävarmemman tulevaisuuden, voimakkaasti vaihtelevan ympäristön , monimutkaisen infrastruktuurin ja jatkuvan ketterän kehittämisen ristipaineessa.

Työssä tutkittiin tietohallintojohtajan kyvykkyyden osuutta organisaation muutoskyvyssä. Organisaation muutoskyky operationalisoitiin moniulotteisena ja monitasoisena konstruktina, jossa on kolme tasoa ja kuusi dimensiota: työn kompleksisuus, strateginen kyvykkyys, muutoksen johtaminen, yritys-IT, henkilöstöjohtaminen sekä kulttuuri ja arvot. Konstruktin mittaamiseksi laadittiin kyselytutkimusinstrumentti, jota sovellettiin kuudessa tapausorganisaatiossa. Otoksen perusteella tietohallintojohtajan kyvykkyys, IT-kyvykkyys ja työn yleinen kompleksisuus olisivat seurausta hyvästä henkilöjohtamisesta, kun taas organisaation kulttuuri vaikuttaisi positiivisesti strategisen johtamisen ja muutosjohtamisen kyvykkyyksiin.

Väitöstiedote (pdf)

Vastaväittäjä: Professor Anne-Laure Mention, RMIT University Melbourne, Australia

Kustos: professori Martti Mäntylä, Aalto-yliopisto, perustieteiden korkeakoulu, tietotekniikan laitos