Väitös tuotantotalouden alalta, VTM Matti Pihlajamaa

2018-06-14 12:00:00 2018-06-14 23:59:50 Europe/Helsinki Väitös tuotantotalouden alalta, VTM Matti Pihlajamaa Avoin yhteistyö haastaa johtajat – radikaalit innovaatiot vaativat valmiutta muutokseen http://ceremonyweek.aalto.fi/fi/midcom-permalink-1e852881e720be0528811e8b406b9c9969769f569f5 Maarintie 8, 02150, Espoo

Avoin yhteistyö haastaa johtajat – radikaalit innovaatiot vaativat valmiutta muutokseen

14.06.2018 / 12:00
Aalto-yliopisto, sali AS1, Maarintie 8, 02150, Espoo, FI

Valtiotieteiden maisteri Matti Pihlajamaa väittelee torstaina 14.6.2018 klo 12 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa. Väitöskirjassa "Managing Radical Innovation in an Open Environment" tutkittiin radikaalien innovaatioiden kehitystyön johtamista tilanteissa, joissa yritykset pyrkivät hyödyntämään innovaatiotoiminnassaan yhteistyötä ulkoisten kumppanien kanssa.

Yritysten välinen kilpailu kiihtyy jatkuvasti. Tyypillinen nykyisten tuotteiden ja palveluiden parantamiseen keskittyvä tuotekehitys ei riitä kilpailukyvyn varmistamiseksi, vaan yritykset tarvitsevat radikaaleja innovaatioita saadakseen aikaiseksi uutta merkittävää liiketoimintaa. Pyrkimykset kehittää radikaaleja innovaatioita onnistuvat yrityksiltä kuitenkin verrattain harvoin, sillä radikaalius tuo mukanaan suurta epävarmuutta. Mikä teknologia valitaan, onko markkinoilla kysyntää, onko resursseja saatavissa, tukeeko organisaatio riittävästi?

Yhteistyötä eri kumppanien kanssa on esitetty keskeiseksi ratkaisuksi näihin haasteisiin. Yhteistyö tuo kumppanien tiedon ja osaamisen käden ulottuville ja mahdollistaa eri näkemysten yhdistelyn. Avoimuus tuo kuitenkin tullessaan myös uusia haasteita yritysten johdolle. Miten valita oikeat kumppanit? Miten omaksua ja hyödyntää uutta tietoa? Miten johtaa yhteistyösuhteita?

Väitöskirja tarkastelee radikaalien innovaatioiden kehittämistä avoimessa ympäristössä eri kumppaneiden kuten asiakkaiden, alihankkijoiden ja itsenäisten keksijöiden kanssa. Tutkimuksessa syvennytään aiheeseen eri johtamisalueilla: tietämyksenhallinta ja oppiminen, toimittajasuhteiden johtaminen, sosiaalinen integraatio sekä kehityshenkilöstön motivointi.

Tutkimuksen mukaan avoimuus todella edistää radikaalien innovaatioiden kehittämistä. Tämä vaatii kuitenkin yrityksiltä merkittäviä muutoksia organisaatiorakenteeseen ja -kulttuuriin, prosesseihin ja verkostoihin. Yhtä avoimuuden muotoa ei kannata tuputtaa kaikille, vaan sopiva yhteistyön malli tulee valita yrityksen vahvuuksien sekä strategisten tavoitteiden perusteella.

Väitöstiedote (pdf)

Vastaväittäjät: professori John Bessant, University of Exeter, UK ja professori Harri Haapasalo, Oulun yliopisto

Kustos: professori Eero Eloranta, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, tuotantotalouden laitos

Elektroninen väitöskirja: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-8026-0