Väitös kognitiivisen tieteen alalta, DI Iina Aaltonen

2018-08-17 12:00:00 2018-08-17 23:57:59 Europe/Helsinki Väitös kognitiivisen tieteen alalta, DI Iina Aaltonen Puettavat laitteet ja lisätyn todellisuuden sovellukset työssä käyttäjän näkökulmasta http://ceremonyweek.aalto.fi/fi/midcom-permalink-1e875276121583a752711e8aa219bff4a539da69da6 Otakaari 2, 02150, Espoo

Puettavat laitteet ja lisätyn todellisuuden sovellukset työssä käyttäjän näkökulmasta

17.08.2018 / 12:00 - 23:57

Diplomi-insinööri Iina Aaltonen väittelee perjantaina 17.8.2018 klo 12 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa salissa 239a, Otakaari 3, Espoo. Väitöskirjassa "Usability of emerging technologies: user studies with wearable, multimodal and augmented reality solutions" esitellään kokoelma käytännöllisiä käyttäjänäkökohtia, jotka tulee huomioida, kun tulevaisuuden teknologioita suunnitellaan, kehitetään ja otetaan käyttöön työpaikoilla.

Väitöskirjassa tutkittiin käyttäjien kokemuksia siitä, miten hyvin tulevaisuuden teknologiat soveltuvat käytännön työhön esimerkiksi huoltotyössä ja robottikirurgiassa. Tutkimuksessa käytettiin mm. puettavia ja eri aistikanavia tukevia laitteita, lisätyn todellisuuden sovelluksia sekä edellisten yhdistelmiä. Käyttäjälle voitiin tarjota tietoa esimerkiksi älylasien, kuulokkeiden ja puettavan värinäliivin välityksellä. Teknologioista suurin osa arvioitiin hyödyllisiksi työtehtäviin, vaikka niiden soveltuvuus työkontekstiin oli osittain rajoittunutta. Puettavien teknologioiden kohdalla nousivat esiin laitteiden kestävyys ja häiritsevyys, vaikka niiden käyttöä pidettiin muuten helppona ja luonnollisena. Lisätyn todellisuuden teknologioilla toteutettuja ohjeita oli helppo seurata, mutta niiden hyödyllisyys kokeneille työntekijöille jäi epäselväksi. Yhdistelemällä useita laitteita ja aistikanavia voidaan käyttäjille tarjota varmuutta mm. rikkoutumisen varalta, mutta käyttäjä voi myös hämmentyä useista lähteistä tulevasta tiedosta. Väitöskirjan tutkimusten uutuusarvo on siinä, että tulevaisuuden teknologioiden käyttöä ja vuorovaikutusta on tutkittu työkontekstissa.

Väitöstiedote (pdf)

Vastaväittäjä: Professor Chris Baber, University of Birmingham, Iso-Britannia

Kustos: professori Mikko Sams, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos