Aalto Ceremony Week

1.jpg

Aalto-universitetet ordnar sin första ceremonivecka genom tiderna den 10-16.6.2018 för att fira alla alla de som har utexaminerad vid universitetet under 2017-2018. Ceremoniveckans program byggs upp kring doktorspromotionen samt den högtidliga betygsutdelningen för Aaltos alla högskolemagistrar och -kandidater.  Efter betygsutdelningen följer det gemensamma Graduation Partyt.

Under ceremoniveckan konkretiseras ett viktigt övergångsskede gällande universitetsstudierna: en milstolpe har uppnåtts och man övergår till det följande praktiska eller tillämpande skedet av vetenskapen. Under veckans evenemang firar de utexaminerade, deras familjer, det akademiska samfundet och alumnerna.

Graduation Party 13.6

Aalto-universitetets sex högskolor arrangerar sina egna betygsutdelningar. Efter betygsutdelningarna är alla utexaminerade med familjer välkomna till den gemensamma festen vid Amfi, Otsvängen 1. Den gemensamma festen ordnas för första gången och i somrig anda skålar vi, delar ut årskursnålar åt de utexaminerade, njuter av picknick-serveringen, bekantar oss med utställningen av högskolornas slutarbeten mm.

Doktorspromotionen 15.6

Promotionen är universitetets mest värdefulla ceremoni. Vid promotionen promoveras doktorer och hedersdoktorer och vid en del universitet även magistrar från olika vetenskapsbranscher. Tanken är att de som avlagt sin examen vid promotionen blir fullvärdiga medlemmar i sitt vetenskapssamfund och presenteras för samfundet.

Övrigt program

I ceremoniveckan ingår utställningar, föreläsningar av hedersdoktorer och övrigt program. Uppdateringar görs vartefter detaljerna kring programmet färdigställs.

Nyheter

Evenemang

Visa mera